ა.წ. 6 ივლისს საზპგადოებრივ კოლეჯ სიომ მთავრობის დადგენილების შესაბამისად განაახლა სასწავლო პროცესი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეკომენდაციებისა და მითითებების სრული დაცვით