შპს „სიოს“  ადმინისტრაცია

 

N

საშტატო ერთეული (თანამდებობა)

სახელი, გვარი

1

დამფუძნებელი

ციცინო ნემსიწვერიძე

2

დირექტორი

სალომე სიორდია

3

ხარისხის განვითარების  სამსახურის მენეჯერი

ლარისა გიორხელიძე

4

ოფისის  მენეჯერი

თეონა რუხაძე

5

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ლარისა გიორხელიძე

6

ბიბლიოთეკარი

სოფიო უჩანეიშვილი ბუბაშვილი

7

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

იური ნემსწვერიძე

8

ექთანი

 

სალომე ჯავახაძე

9

დაცვის  სამსახური

 

იური ნემსწვერიძე

10

ბუღალტერი

დეზდემონა მაღლაკელიძე