შპს „სიოს“  ადმინისტრაცია

 

N

საშტატო ერთეული (თანამდებობა)

სახელი, გვარი

1

ხარისხის განვითარების  სამსახურის მენეჯერი

ხატია კანთელაძე

2

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ირმა კიკვიძე

3

ოფისის  მენეჯერი

თამარ მამისეიშვილი

4

ბიბლიოთეკარი

სოფიო უჩანეიშვილი ბუბაშვილი

5

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

იური ნემსწვერიძე

6

ექთანი

 

ლარისა გიორხელიძე

7

დაცვის  სამსახური

 

იური ნემსწვერიძე

8

ბუღალტერი

დეზდემონა მაღლაკელიძე