"სიო"მ წარმატებით გაიარა კორონა ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო კონტროლი