2020-2021 სასწალვლო წლის შპს სიო-ს რეგისტრირებული აპლიკანტებისათვის: 

ჩატარდება შიგა შერჩევის გამოცდა ტესტური გამოკითხვით, თარიღი  : 27 აგვისტო 2020წ დასაწყისი 10:სთ-ზე. მისამართი: ქალაქი ქუთაისი, გალაქტიონ ტაბიძის ქ 72/დ  

T: 599494738 გიორგი სიორდია