კოლეჯი სიო სტუმრად USAID_ში ასოციაცია ჰერა XXI კონფერენციაზე