2020 წლის 10 დეკემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ „სიო“-ში ჩატარდა ონლაინ კონფერენცია თემაზე  ,,მსოფლიო ეპიდემიები და საქართველო"