ზუმის პლათფორმაში რეგისტრაცია

1. ვხსნით ვებგვერდს https://zoom.us/

2. 

3. შეგვყავს დაბადების თარიღი (თვე/რიცხვი/წელი)

4. შეიყვანეთ თქვენი მეილი (ყურადღება მიაქციეთ დამცავი კოდის სისწორეს)

5. სისტემა გვატყობინებს, რომ მითითებულ მეილზე გამოგზავნილია გასააქტიურებელი ბმული

 

ვხსნით ჩვენს მეილს და ვამოწმებთ შემოსულ შეტყობინებას

ვაჭერთ აქტივაციას 

6. მოვნიშნავთ რომ წარმოვადგენთ უმაღლეს სასწავლებელს და შეგვყავს ჩვენი სახელი და სასურველი პაროლი (პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ერთ დიდ ასოს და ციფრს, ასევე იგი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან)

 რეგისტრაციის შემდეგ თქვენი მეილი (რომლითაც გაიარეთ რეგისტრაცია) მიაწოდეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას