საზოგადოებრივი კოლეჯი

შპს „სიო“

ვაკანსია პროფესიული მასწავლებლებისათვის

პროგრამა „საექთნო საექთნო საქმე

იხილეთ სრული სია

 

აუცილებელი მოთხოვნილება

განათლება

საექიმო/სამედიცინო უმაღლესი განათლება/ბებიაქალის პროფესიული ან უმაღლესი განათლება/საექთნო საქმეში პროფესიული ან უმაღლესი განათლება

სამუშაო გამოცდილება

საექთნო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილებისა

(II. პროფესიული საქმიანობის კომპეტენციის გრაფაში მითითებული რომელიმე ან რამდენიმე მიმართულებით), მენტორობის/სწავლების გამოცდილება, სასურველია მენეჯერულ პროზიციაზე მინიმუმ 6-თვიანი გამოცდილება

უცხოური ენები

(მინიმალური მოთხოვნა)

ინგლისური A1

კომპიუტერული უნარები

საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა

კანდიდატები გაივლიან საზოგადოებრივ კოლეჯ „სიო“ს მიერ დამტკიცებულ ტესტს ინგლისური A1 დონეზე.

N

მოდულების დასახელება

ვაკანტირი ადგილი

1

საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში

1

2

კომუნიკაცია საექთნო საქმეში

1

3

უცხოური ენა - საექთნო საქმეში

1

4

საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში

1

5

სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში

1

6

საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

1

7

ჰისტოლოგია

1

8

ბიოქიმია

1

9

მიკრობიოლოგია

1

10

ანატომია-ფიზიოლოგია

1

11

პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია)

1

12

დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში

1

13

ფარმაკოლოგია

1

14

ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

1

15

ინფექციის კონტროლის საფუძვლები

1

16

გერონტოლოგია და გერეატრიის საფუძვლები

1

17

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

1

18

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

1

19

გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

1

20

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია

1

21

სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

1

22

პედიატრია და მოზარდები

1

23

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

1

24

ავადმყოფის მოვლა

1

25

შინმოვლა

1

26

კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

2

27

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

2

28

კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

2

29

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

2

30

კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

2

31

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

2

32

კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა

2

33

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა

2

34

კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

2

35

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

2

36

კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები

2

37

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია და მოზარდები

2

38

კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

2

39

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

2