საზოგადოებრივ კოლეჯ სიოში წარმატებით დასრულდა მოკლევადიანი სასერთიფიკატო მომზადების „შინმოვლის სპეციალისტი“-ს პროგრამის პირველი ნაკადის სწავლება. გაიცა სახელმწიფო სერთიფიკატები

1 11 21 131 15 1 16