საზოგადოებრივი კოლეჯი

შპს „სიო“

ვაკანსია პროფესიული მასწავლებლებისათვის

პროგრამა „საფინანსო სერვისები“

იხილეთ სრული სია

სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულები

მოდულის დასახელება

ვაკანტური ადგილი

1

გაცნობითი პრაქტიკა - საფინანსო სერვისები

1

2

ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი

ნიშნები

1

3

სერვის პლუსი

1

4

სალაროს ოპერაციების განხორციელება

1

 

5

ნაღდი ანგარიშსწორების საბანკო

ოპერაციების განხორციელება

1

6

ანგარიშის გახსნა-დახურვა

1

7

სწრაფი ფულადი გზავნილები

1

8

უნაღდო ანგარიშსწორების საბანკო

ოპერაციები

1

9

სადეპოზიტო მომსახურება

1

10

საკრედიტო პროდუქტები

1

11

დისტანციური საბანკო მომსახურება

1

12

სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლის მომსახურება და პროდუქციის კონტროლი

1

13

საწარმოო პრაქტიკა - საფინანსო სერვისები

1