კოლეჯ შპს „სიო“-ს ადმინისტრაცია აქტიურად ჩაერთო სამუშაო შეხვედრაში „პროფესიული კვალიფიკაციის განვითარება“

სალომე სიორდიამ თავისი აზრი დააფიქსირა არსებული პროგრამების ფარგლებში, ასევე გააკეთა შეთავაზება ახალი პროგრამების შესახებ, კერძოდ: ბებიაქალი-მეანობის პროგრამის შემოტანის შესახებ პროფესიულ სასწავლებლებში.

13

12