დაიწყო რეგისტრაცია „შინმოვლის სპეციალისტი“-ს მოსამზადებელ კურსებზე.
მსურველებმა მიმართეთ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო-ს. მისამართი: ქ. ქუთაისი, გალაქტიონ ტაბიძის N40.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის განმახორციელებელ კოლეჯშ - შპს „სიო“-ს, ტელ: 592 245 245; 599 49 47 38
სწავლის ხანგრძლიობა 2 თვე
PCMH logo