2023 წლის 1 ნოემბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი “სიო”-ში ჩატარდა მორიგი სტუდენტთა სამედიცინო კონფერენცია. კონფერნცია მისასალმებელი სიტყვით გახსნა კოლეჯის დირექტორმა გიორგი სიორდიამ. მოდული “პედიატრია და მოზარდები”-ის ფარგლებში სტუდენტებმა წარმოადგინეს საინტერესო თემები, რომლებიც დატვირთული იყო საჭირო და მრავალფეროვანი ინფორმაციით

121212121

14141313