საზოგადოებრივ კოლეჯ ,, სიო-"ში დაიწყო პრაქტიკოსი ექთნისა და ექთნის თანაშემწის სახელმწიფო გადამზადების პროგრამა.