„შინმოვლის სპეციალისტი“ს    პროგრამაზე

პროფესიული მოსინჯვის

ტესტი

 

მსმენელის სახელი გვარი

------------------------------------------------

ასაკი:

-------------------------------

1.რატომ აირჩიეთ „შინმოვლის სპეციალისტი“ს მოსამზადებელი პროგრამა?

ა) ოჯახში საჭიროების გამო

ბ) დასაქმების მიზნით

გ) საზღვარგარეთ მუშაობის უფლებისათვის

დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

  1. საიდან მოიპოვეთ ინფორმაცია ?

ა) ინტერნეტით

ბ) რეკლამით

გ) „სიო“ს კურსდამთავრებულებისაგან

დ) დასაქმების სააგენტოსაგან

  1. რას ელით „შინმოვლის სპეციალისტი“ს პროგრამისაგან

 ა) პრევენციას (თავიდან აცილება) სხავადასხვა ინფექციური დაავადებების დროს

ბ) ავადმყოფის პოსტოპერაციულ (ოპერაციის შემდგომ პერიოდში) მოვლის მეთოდების შესწავლას

გ) ოჯახის წევრთა მოვლას ავადმყოფობის დროს

დ) დასაქმებას ოჯახებში,ჰოსპისებში,მოხუცთა სახლებში და სხვა.

ე) ყველა პასუხი სწორია

  1. სად გამოიყენებთ მიღებულ ცოდნას პანდემიის დროს?

ა ) ოჯახის წევრთა პროფილაქტიკისათვის

ბ) თავდაცვის მიზნით

გ) გარშემომყოფთ კონსულტაციისათვის

დ) პოსტკოვიდური პაციენტების დასახმარებლად ოჯახებში

ე) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი

  1. ხართ თუ არა ფსიქოლოგიურად მზად ,რომ გამოიყენოთ შინმოვლის სპეციალისტის პროფესია და მოემსახურო სხვადასხვა დაავადებით დაავადებულ ავადმყოფს

ა) დიახ

ბ) არა

გ) მეტნაკლებად

დ) მოვსინჯო საკუთარი შესაზლებლობები

ე) ეს ჩემი მოწოდებაა

  1. გთხოვთ, ჩამოაყალიბოთ თქვენი აზრი „შინმოვლის სპეციალისტი’ს პროგრამის შესახებ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------