საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,სიო''-ს მიერ 24 სექტემბრიდან ხორციელდება ქუთაისის N2 და N26 საჯარო სკოლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ,,პროფესიული განათლების განვითარების ხელსეწყობის პროგრამა"